Er det farlig å lade elbilen når det lyner og tordner?

Elbiler, som alle andre ting som er koblet til strømnettet, kan ta skade ved lynnedslag. Selv om en elbil normalt skal tåle en kraftigere smell enn for eksempel en TV. Det kan være lurt å ta ut ladepluggen når det lyner og tordner selv om risikoen for skade er lav.

Det er som oftest i sikringsskap du kan se etter er om du har et overspenningsvern installert.

Overspenningsvern – hva er det?

Et overspenningsvern er en enhet som sitter i sikringsskapet ditt og som beskytter strømnettet ditt mot plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved tordenvær

Et overspenningsvern beskytter elanlegget, og det tilkoblede utstyret, mot overspenninger. Dette plasseres normalt i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger er det fornuftig å montere ekstra overspenningsvern ute i elanlegget.