Er jordfeil farlig?

Ja, jordfeil er farlig! I visse situasjoner kan jordfeil føre til livsfarlige støt. strømgjennomgang eller brann. Jordfeil i ditt anlegg kan også påvirke andre elektriske anlegg i nabolaget. Det har skjedd at jordfeil har vært en medvirkende årsak til fatale ulykker hos naboen. Jordfeil må derfor utbedres snarest mulig!