Borettslag & Sameier

Vi har lang erfaring og god kompetanse på elektriske installasjoner i borettslag og sameier. Vi tilbyr fordelaktige avtaler til borettslag slik at styret og vaktmester har 1 elektro entreprenør å forholde seg til. Samtidig vil beboere kunne benytte seg av avtalen hvis det er ønskelig og få gode priser hos oss.

 • Serviceoppdrag & vedlikehold
 • Rammeavtaler & serviceavtaler
 • Utbedring av tilsynsrapporter
 • Rehabilitering elektriske anlegg
 • Internkontroll elektriske anlegg
 • Varmekabelanlegg
 • Boliginstallasjoner
 • Nødlysanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Porttelefon / adgangskontroll
 • Tilstandsrapporter, konsulentvirksomhet og rådgivning

Rammeavtale

Har dere jevnlig behov for elektriker? Vi vil anbefale en rammeavtale for serviceoppdrag, der både borettslaget og beboere oppnår rabatterte timepriser og varekjøp. Det er også kostnadsbesparende å benytte samme installatør på hvert oppdrag, da vi over tid blir kjent på deres anlegg, og kan utføre oppdragene på en mer rasjonell måte.


Lovpålagt dokumentasjon

Arbeid på det elektriske anlegget skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Når du har fått utført arbeidet, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet. Manglende dokumentasjon vil medføre rapport fra tilsynsmyndighetene, og vil etterhvert kunne medføre lavere pris ved salg eiendommen.Gamle skrusikringer (uz) – eller nye jordfeilautomater?

I eldre anlegg med gamle skrusikringer (uz) eller 1-pol automatsikringer, så vil kun den ene fasen koble ut ved feil. Dette betyr at det fortsatt vil stå spenning på feilstedet på den andre fasen. Dersom det samtidig oppstår en feil nr 2 innenfor samme transformatorkrets (f. eks hos en nabo), vil det kunne oppstå farlige feilstrømmer og berøringsspenninger i anlegget. Dette er en av de hyppigste brannårsakene i Norge på eldre anlegg. Dette har ført til at det på alle nye anlegg nå er krav om jordet installasjon og jordfeilautomater på hver kurs, som sikrer allpolig frakobling ved første feil i anlegget.

Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft i eldre anlegg, men dette anbefales. Det er et krav om å vedlikeholde anlegget slik at dette er driftsikkert, og ikke medfører fare for mennesker, dyr og bygninger.

NB! Nye jordfeilautomater er mer nøyaktig og tillater mindre overforbruk enn gamle skrusikringer og gamle automat-sikringer. Det kan derfor forekomme at høyt belastede kurser, eller kurser med jordfeil, vil løse ut etter overgang til nye kurssikringer. I så fall må belastningen reduseres eller kursopplegget fordeles på flere kurser, og dersom det er jordfeil i anlegget som overstiger 30mA må dette feilsøkes og rettes.

Kapasitet og generell tilstand på det elektriske anlegget

I eldre borettslag, så er ofte anlegget under-dimensjonert i forhold til dagens behov. Eksempelvis ble det naturligvis ikke tatt høyde for oppvaskmaskin, vaskemaskin på bad, induksjonsovner o.l. i eldre anlegg. Det kan derfor være behov for å vurdere kapasitet på inntak og stigeledninger, kapasitet til leiligheter, alder og generell tilstand på installasjon og utstyr som ledningsnett, brytere og stikkontakter, lamper, varmeovner og lignende.


Generelle installasjoner

Det finnes i dag mange energieffektive tiltak som bør vurderes ved rehabilitering av det elektriske anlegget.

Bl.a belysningsutstyr med LED-lyskilder / sparepærer med lavere strømforbruk, sensorstyring som tenner lyset ved bevegelse gir kortere brenntid og øker levetiden på komponentene, samtidig som serviceintervallene går ned.

Smarte timere (tidsbrytere) som stenger strømmen etter en bestemt tid, komfyrvakter som automatisk stenger strømmen til steketoppen ved bl.a. unormal varmeutvikling, termostater som senker temperaturen om natten eller mens du er på jobb – osv – osv..


Varmekabler / frostsikring

Varmekabler i trapper, innkjørsler, fortau, gangveier forenkler vedlikeholdsarbeider og hindrer beinbrudd.. Selvregulerende varmekabler i taknedløp / takrenner for å sikre isfrie takrenner m.m.


Brannalarmanlegg

Vi tilbyr installasjon av brannalarmanlegg. I borettslag / bygårder kan vi tilby adresserbare anlegg, med felles sentral. Deteksjon og varsling i rømningsveier og fellesarealer, som gir umiddelbar alarm i hele bygget. Med alarmsender så kan det tilknyttes automatisk varsling til brannvesenet eller annen vaktsentral. Vi kan også anbefale deteksjon og varsling inne i hver enkelt leilighet, tilknyttet felles sentral. Anlegget kan installeres med lokal avstillingsbryter inne i hver leilighet, og programmeres med bygårdsfunksjon. Med bygårdsfunksjon vil utløst alarm inne i leiligheten først gi lokal alarm, kun inne i leiligheten. Dersom det er feil-alarm (pga stekeos el.l.), så kan lokal alarm avstilles på lokal avstillingsbryter i leiligheten innen 1 minutt. Dersom dette ikke gjøres, går hele anlegget i full alarm, hele bygget og eventuelt vaktsentral varsles om brann.


Sensor belysning gir både kutt i strømregningen og trygghet i leilighetsbygg.

Ved introduksjon av LED belysning har bruk av sensor belysning økt. Det er flere grunner til det.

 • LED tåler bedre å tennes og slukkes ofte, uten at det går ut over levetiden på lyskilden.
 • LED lever mange ganger lengre, som gir betydelig mindre vedlikehold over tid
 • LED tenner umiddelbart som gir økt trygghet og man slipper å lete etter en lysbryter
 • LED er bedre egnet for dimming som gir økt mulighet for sparemodus/korridor funksjon  

Det er to hoved løsninger for sensor belysning:

Den mest vanlige er tenn/slukk som tenner ved bevegelse.

Denne kan stilles med følgende funksjoner:

 • Følsomhet i fohold til hvor langt sensoren skal «se» – 1 til 5 m er ganske vanlig.
 • Forsinket utkobling – hvor raskt skal lyset slukke etter at sensoren ikke merker bevegelse – normalt i flere step fra 5s til flere minutter
 • Dagslys instillinger – lyset tenner ikke hvis det er nok dagslys – kan stilles fra 2 Lux til dagslys 

En annen løsning er sparemodus/korridor funksjon. 

Denne løsningen gir alltid litt lys i området, aldri helt mørkt. Armaturen dimmes ned til f.eks 10% når det ikke er bevegelse. Da kan man fortsatt se hva som skjer ute i gangen hvis man har kikkehull i døra ut fra leilgheten.

Denne kan stilles med følgende funksjoner: 

 • Følsomhet i fohold til hvor langt sensoren skal «se» – 1 til 5 m er ganske vanlig 
 • Forsinket utkobling – hvor raskt skal lyset slukke etter at sensoren ikke merker bevegelse – normalt i flere step fra 5s til flere minutter
 • Det er her ikke mulig å stille i forhold til dagslys – da lyset aldri skal slukke helt

Galleri