Solcellepaneler

Mange tror Norge ikke er egnet for solcelleenergi. Fakta er at moderne teknologien brukt i solcellepaneler for å fange opp sollys er svært effektive for å oppnå høy produksjon av strøm.

Kaldere klima og renere luft

Mange tror at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien, men dette er bare en myte. Hver kvadratmeter mottar årlig mellom 700 og 1100 kilowattimer med strålingsenergi fra solen, som kan benyttes til strømproduksjon. Det at Norge har lavere solinnstråling enn sydligere land kompenseres av et kaldere klima, renere luft i de atmosfæriske lagene og renere nedbør, da alt dette fører til økt virkningsgrad. Det er vinkelen på solen som er avgjørende!

Det grønne skiftet

Det finnes mange grunner til å satse på alternative energikilder. En av dem er at dagens kraftpriser sannsynligvis vil øke betraktelig med årene. I tillegg er miljøperspektivet svært viktig for oss. Vi ønsker å bidra til et grønt skifte i samfunnet, for å bevare jorda vår til framtidige generasjoner. Fra politisk hold jobbes det mot et full-elektrifisert og fornybart samfunn innen 2050. En annen faktor er ønsket om å være delvis selvforsynt, samt ha større forutsigbarhet når det kommer til energikostnader.

Lade elbil eller varme opp huset ?

Et solcelleanlegg som kan lade elbilen din er en fristende tanke for mange. Med et solcellepaneler lager du fornybar strøm av sollyset, som går direkte til eget forbruk enten det er å lade elbilen, varme opp vannet eller oppvarming av huset slik vil du oppnå maksimal effekt. Strømmen som blir til overs selges til din strømleverandør og motregner det med strømmen du kjøper inn. Vi kan også kombinere solcelleanlegg med en batteribank der overskudd av strøm som ikke brukes, kan lagres i batteribanken for senere bruk på kvelden og natten. På den måten kan du påvirke dine strømutgifter og lade elbilen helt gratis med egen produsert fornybar energikilde.

Bygge garasje eller carport ? Solpaneler kan monteres som en del av tak konstruksjonen man kan spare kostnader på taksteiner ved å benytte seg av solpaneler som produserer gratis strøm til lading av elbil eller oppvarming av huset. Solenergi og elbil er en perfekt kombinasjon.

Lade elbilen hjemme – trygt, enkelt og gratis ☀️😃

Verdistigning på bolig

Ved salg eller utleie av bolig er boligens energikarakter en relevant faktor, og installasjon av et solcelleanlegg vil påvirke denne i en positiv retning og dermed øke verdien av boligen din. Installasjon av et solcellepanel innebærer ingen arealkostnader eller inngrep i naturen, da du allerede disponerer arealet på ditt eget tak.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud eller kostnadsfri befaring!

Ta kontakt