Installasjon

Elektriske installasjoner er en viktig del av et bygg, og skal alltid utføres av godkjent elektriker, enten man bygger nytt eller oppgraderer en eldre bolig. Vi gjør gjerne ditt elektriske anlegg både sikrere og enklere å betjene. En investering i rehabilitering resulterer ofte i store strømbesparelser og økt brannsikkerhet. Setter man inn nytt anlegg vil heldigvis dagens moderne sikringsskap hjelpe til med å overvåke el-installasjonene i hjemmet. Vi leverer alt fra enkle el-installasjoner til moderne styringssystemer som kan skreddersys sammen med smarthusløsninger og gjøre at alle i husstanden kan styre lys, varme og lås via en App på mobilen eller nettbrett. Mulighetene og systemene er mange, og vi er her for å gi deg med de beste rådene. 

Prosjektering: Den første fasen av elektrisk installasjon er prosjekteringen. Det er her den elektriske utformingen av prosjektet planlegges og tegnes. Det er viktig å ha en klar og nøyaktig prosjektering, da eventuelle feil som gjøres på dette stadiet kan være kostbare og farlige.

Sikringsskap: En elektrisk sentral som gir en oversikt over de elektriske kursene i installasjonen i boligen. I sikringsskapet finner vi blant annet overbelastningsvern (hovedsikringer), jordfeilautomater (sikringer) og overspenningsvern (lynvern). Det er viktig å tenke på med sikringsskap er ryddig og tett. Da gamle sikringsskap med skrusikringer er mer utsatt for skade og varmegang er det ekstra viktig at sikringsskapet er lukket. Slike gamle skap er et godt tegn på det elektriske anlegget begynner å bli gammelt. Det er sannsynligvis ikke tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av jordfeilautomatsikringer, i tillegg til fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten. Det finnes i dag løsninger for oppgradering av eksisterende sikringsskap med rehabiliteringsinnsats som tilfredsstiller kravene til berøringssikkerhet, og plass til flere kurser.

Overspenningsvern: Brukes ofte i elektrisk installasjoner for å beskytte elbil, apparater og andre elektroniske utstyr mot potensiell skade forårsaket av overspenninger som kan oppstå på grunn av lynnedslag eller andre spenningsforstyrrelser.

Kabler: Valg av riktig type kabler og forlegningsmåte er viktig av installasjonen av 2 grunner sikker strømføringsevne og estetisk hvordan det ser ut. Dette stadiet kan være farlig hvis det ikke gjøres riktig, da strømførende ledninger kan utgjøre en alvorlig risiko for elektrisk støt og varmgang. Det er viktig å følge instruksjonene nøye og bruke riktig type kabler for jobben.

Stikkontakter: Finnes i dag i flere farger og former alt etter hvordan en ønsker og fremmestille boligen sin som standard, tradisjonelt eller moderne ellers er stikkontaktene det samme. Bolignormen er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger setter minimumskravet til antall stikkontakter i et rom, IP-grad for å nevne noe. Plasseringen av stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men skal også tilpasses planlagt plassering av utstyr og møbler for å unngå bruk av skjøteledninger og skjøtekontakter.

Varme: Elektriske installasjonen skal være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Dette er for å unngå at den elektriske installasjonen blir overbelastet i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er i drift.  

Brytere og dimmere: Dette er en viktig del av atmosfæren i et rom. Vi har god kompetanse både på den tekniske delen, men også på lysdesign. Kontakt oss så hjelper vi deg å planlegge belysning og hvordan alt skal legges opp sone fordeling med bryter eller dimmer. Sammen kan vi finne gode løsninger for din bolig.

5 sikre – for standard boligdokumentasjon

Bolignormen spesifiserer hva slags dokumentasjon som skal utarbeides og overleveres eier av installasjonen. Dette omfatter en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vurdere om installasjonen er utført i samsvar med forskriftenes krav.

 1. Risikovurdering
 2. Kursfortegnelse
 3. Sluttkontroll
 4. Utstyrsdokumentasjon
 5. Samsvarserklæring

Våre erfarne og dyktige elektrikere kan hjelpe deg med installasjon av alle typer anlegg:

 • Nybygg og tilbygg installasjon
 • Rehabilitering og oppussing
 • Installasjon av varmekabler
 • Energieffektiviserende løsninger
 • Bytte ut gamle sikringsskap eller oppgradere
 • Installere nye automatsikringer med jordfeilbryter
 • Ettermontere overspenningsvern, komfyrvakt, tidsur/timer på stikkontakter
 • Enkel el-sjekk
 • Utdypende Elkontroll av ditt elektriske anlegg
 • Feilsøking og utbedring
 • Legge ny kurs
 • Montere ekstra stikkontakt
 • Installere elkopluss utstyr
 • Skifte ut gamle stikkontakter til jordet stikkontakter
 • Automatisk styring av solavskjerming
 • Installasjon av lader for elbil
 • Installere LED belysning, LED downlights, spotter, taklamper etc.
 • Lysdesign tilpasset boligen
 • Installere fotocelle eller astrour for styring av utelamper
 • Sikre din bolig mot brann
 • Installasjon av smarthus og strømstyringssystemer

Ta kontakt med MAX ELEKTRO AS i dag, så hjelper vi deg!