Elsikkerhet

Gjennom vedlikehold av elanlegg opprettholder du din bolig eller næringsbygg trygt og elsikkert.

Sikringsskapet

Sikringsskapet er selve hjertet i boligens elektriske anlegg, og må vedlikeholdes for å unngå at eventuelle feil utvikler seg til å bli en brannfelle. Gamle skrusikringer bør byttes ut med jordfeilautomater, som er mindre brannfarlige og er mer nøyaktige i sitt forbruk. Og i tillegg anbefales et overspenningsvern som beskytter mot berøringsfare og brann. 

Går sikringen ofte, uten at du vet hvorfor? Er det noen lyspærer som blinker eller gnistrer det når du setter støpselet i stikkontakten? Det kan bety at anlegget ditt ikke tåler belastningen. I mange tilfeller kan det gå ut på dato lenge før oppnådd forventet levetid på elektriske anlegg på rundt 30 år, fordi sikringsskapet er underdimensjonert for dagens strømforbruk. 

Vedlikehold av elektrisk utstyr

Alle elektriske apparater du kobler til strøm utgjør en viss fare, og hvis du slurver med vedlikehold er risikoen enda større. Skjøteledninger er blant det folk flest bruker feil. Ledningen skal være skadefri og du må unngå å seriekoble flere med hverandre. Apparater med høy spenning kan føre til overbelastning og varmgang i skjøteledningen og skal heller kobles rett i uttaket på veggen. Oppdager du misfarging, varme eller skade på i elektrisk apparater og ledninger. Det er tegn på at det er noe galt, og de bør byttes ut. Er du usikker på eventuelle feil du finner, hjelper vi deg gjerne å undersøke årsaken til feilen.

Elkontroll av bolig gir økt trygghet

En av de hyppigste årsakene til brann i Norge er dårlig vedlikehold av det elektriske anlegget. Et vanlig hjem inneholder i dag mengder av elektronisk underholdningsutstyr og husholdningsapparater som er ikke dimensjonert for et moderne strømforbruk . Det vil i den forbindelse være fornuftig å vurdere en oppgradering av den elektriske installasjonen. En annen grunn er at det ikke alltid er like enkelt for et utrent øye å oppdage feil på egenhånd. Uten regelmessig kontroll kan elektriske komponenter ulme over lenger tid uten at noen vet om det, for så en dag å bli en livsfare. En el-sjekk kan avdekke svakheter i det elektriske anlegget.

Visste du at boligeier er selv ansvarlig for at anlegget i boligen er i henhold til gjeldene sikkerhetskrav. Bruk riktig fagfolk og sov godt om natten.

Tiltak for å øke tryggheten hjemme

  • Røykvarslere som er seriekoblet via strømnettet 230V.
  • Jevnlig el-kontroll hvert 5.år, for avdekke feil og mangler i elanlegget.
  • Ettermontere av komfyrvakt
  • Ettermontere overspenningsvern for beskyttelse mot berøringsfare og brann.
  • Jordfeilautomater er nøyaktige i sitt forbruk og mindre brannfarlige.
  • Installere en komfyrvakt for å øke sikkerheten.
  • Tidsbryter for lett glemte kaffetrakteren eller et strykejern.