Elsikkerhet

Gjennom vedlikehold av elanlegg opprettholder du din bolig eller næringsbygg trygt og elsikkert.

Sikringsskapet

Sikringsskapet er selve hjertet i boligens elektriske anlegg, og må vedlikeholdes for å unngå at eventuelle feil utvikler seg til å bli en brannfelle. Gamle skrusikringer bør byttes ut med jordfeilautomater, som er mindre brannfarlige og er mer nøyaktige i sitt forbruk. Og i tillegg anbefales et overspenningsvern som beskytter mot berøringsfare og brann. 

Går sikringen ofte, uten at du vet hvorfor? Er det noen lyspærer som blinker eller gnistrer det når du setter støpselet i stikkontakten? Det kan bety at anlegget ditt ikke tåler belastningen. I mange tilfeller kan det gå ut på dato lenge før oppnådd forventet levetid på elektriske anlegg på rundt 30 år, fordi sikringsskapet er underdimensjonert for dagens strømforbruk. 

Jordfeilbryter/ jordfeilautomat

Jordfeilautomat er et komponent som sitte i sikringsskapet for seg, eller kombinert med automatsikring og kalles for jordfeilautomat på fagspråk. Jordfeibyteren overvåker feil i det elektriske anlegget og kutter ut strøm ved feil i anlegget. Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget eller på tilkoblet utstyr. Jording handler om at det elektriske anlegget ditt er koblet til jorden. Ved å jorde elektrisk anlegg og utstyr kan farlige situasjoner ved jordfeil unngås. Derfor er det svært viktig at jordingsanlegget er i orden!

Overspenningsvern – hva er det?

Et overspenningsvern også kalt lynvern er et komponent som plasseres normalt i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade i det elektriske anlegget og elektrisk utstyr ved tordenvær eller ved forstyrrelser i e-verkets nett. Slike skader kan i ytterste konsekvens føre til brann – selv flere uker etter at skaden oppsto. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger er det fornuftig å montere finvern nærmere apparater som skal beskyttes.

Røykvarslere

Bolignormen anbefaler at røkvarslere og alarmsentral i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning. Dette stilles imidlertid som et krav i Byggteknisk forskrift (TEK ).

 • Det må være minst én røykvarsler i hver etasje.
 • Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom.
 • Røykvarslerne må kunne høres tydelig.
 • Røykvarslerne skal ha 230V-drift med batterireserve som minstekrav.
 • Hvis det er mer enn én detektor, skal de kobles sammen enten via kabel eller trådløst.
 • Sirenen må gi 65 dB i soverom/oppholdsrom med lukkede mellomdører.

Komfyrer og platetopper

Komfyrer og platetopper skal ha beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførsel ved overoppheting (komfyrvakt). Dette er for å forebygge mot branner som starter ifb. matlaging på komfyrer og platetopper. Beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen.

Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder med effekt over 1500W (2000W i 2010-normen) skal være fast tilkoblet den elektriske installasjonen. Dette betyr at slike varmtvannsberedere ikke kan få strømtilførsel gjennom normale stikkontakter og støpsler. Vi kan koble opp VVB til ELKO Smart Energimonitorering for strømsparing. ELKO Smart gjøre varmtvannsbereder helt automatisk, systemet sørge for at vannet i tanken kun blir varmet opp de timene i døgnet strømprisene er billigst. Eller du kan også sette opp helt egne tidsplaner.

Vedlikehold av elektrisk utstyr

Alle elektriske apparater du kobler til strøm utgjør en viss fare, og hvis du slurver med vedlikehold er risikoen enda større. Skjøteledninger er blant det folk flest bruker feil. Ledningen skal være skadefri og du må unngå å seriekoble flere med hverandre. Apparater med høy spenning kan føre til overbelastning og varmgang i skjøteledningen og skal heller kobles rett i uttaket på veggen. Oppdager du misfarging, varme eller skade på i elektrisk apparater og ledninger. Det er tegn på at det er noe galt, og de bør byttes ut. Er du usikker på eventuelle feil du finner, hjelper vi deg gjerne å undersøke årsaken til feilen.

Visste du at boligeier er selv ansvarlig for at anlegget i boligen er i henhold til gjeldene sikkerhetskrav. Bruk riktig fagfolk og sov godt om natten.

Tiltak som kan øke tryggheten hjemme

 • Røykvarslere som er seriekoblet via strømnettet 230V.
 • Ettermontering av overspenningsvern for beskyttelse mot overspenninger som kan oppstå ved tordenvær.
 • Jevnlig el-kontroll hvert 5.år, for avdekke feil og mangler i elanlegget.
 • Installere en komfyrvakt for å øke sikkerheten.
 • Ettermontere overspenningsvern for beskyttelse mot berøringsfare og brann.
 • Jordfeilautomater er nøyaktige i sitt forbruk og mindre brannfarlige.
 • Tidsbryter for lett glemte kaffetrakteren eller strykejernet.