Prisliste

GJELDENDE FRA 02/01/2023

SERVICEOPPDRAG EL-INSTALLASJON

MAX ELEKTRO AS tilbyr komplette løsninger fra rådgivning til installasjon, service og vedlikehold.

Vi utfører serviceoppdrag innenfor en rekke områder.

  • Borettslag og boligsameier
  • Det private boligmarkedet
  • Næringseiendommer, kontorer, forretninger, restauranter, båter
  • Klimaanlegg

For mindre oppdrag er serviceoppdrag den vanligste løsningen; Det faktureres etter medgått tid og materiell.
Priser for serviceoppdrag, oppdrag uten forhåndsavtalt pris.
I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte “serviceoppdrag”.
Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Det faktureres etter medgått tid og materiell.
Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber.

TimepriserPris eks. mva.Pris ink. mva.
Minimumspris per oppdrag. (inkludert 1 time)1500,00 kr1875,00 kr
Service elektriker790,00 kr987,50 kr
Hjelpemontør590,00 kr737,50 kr
Service elektriker der kunden holder materiell (se eget punkt under)1100,00 kr1375,00 kr
Service elektriker der kunden delvis holder materiell selv900,00 kr1125,00 kr
Tekniker, teknisk tegner, termografering, internkontroll, saksbehandler1200,00 kr1500,00 kr
Servicebil per oppmøte/dag. (Kostnader for parkering og bom er inkludert samt km utenfor Oslo (kr 3,50/km eks mva)600,00 kr750,00 kr
Timer hasteoppdrag/utrykning kl.07-16 1250,00 kr 1562,50 kr
Overtid mellom kl.16.00 og 20.00 1250,00 kr 1562,50 kr
Overtid mellom kl.20.00 og 07.00 2500,00 kr  3125,00 kr
Hasteoppdrag/utrykning etter kl.20.00 og helg 2500,00 kr  3125,00 kr
Dokumentasjon
Lovpålagt dokumentasjon serviceoppdrag 400,00 kr 500,00 kr
Tillegg tilsendt i papirutgave eller ettersending 280,00 kr 350,00 kr
Melding til DLE etter tilsynsrapport 960,00 kr 1200,00 kr
Forhåndsmelding/ferdigmelding DLE (pris per melding) 2800,00 kr 3500,00 kr
El-kontroll
Leiligheter opptil 100 kvm.2320,00 kr2900,00 kr
Leiligheter fra 101 – 130 kvm.3120,00 kr3900,00 kr
Eneboliger – pris fra4320,00 kr5400,00 kr

ARBEIDER DER KUNDEN SELV HOLDER MATERIELL.

Materiellet skal ha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes. Det er kundens ansvar å fremlegge denne dokumentasjon. Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt tiden dette tar om kunde selv ønsker å fremskaffe erstatningsprodukter. Det gis ingen form for garanti for produkter som ikke er levert av oss. Det tillegges et tillegg på timepris i hht. prislisten over. Det innrømmes ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted. Det gis ikke retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted. Vi presiserer, vår erfaring med materiell som leveres av kunde ofte er mer tidkrevende å montere enn materiell levert av oss. Timepris er i de tilfellene hvor kunden selv holder materiell kr. 1000/1 250 inkl. mva.

MATERIELLPRISER HOS ANDRE LEVERANDØRER.

MAX ELEKTRO AS kan ikke forholde seg til hva andre aktører måtte selge produkter til over disk eller gjennom internett. Vi tilstreber å fakturere gjengs pris fra elektrikere. Elektrikere leverer produkter med lovpålagt garanti etter håndverkerloven, dvs. ferdig montert. I praksis vil det si at produktene demonteres og remonteres innenfor reklamasjonsbetingelsene, hvor man ellers vil måtte stå for dette selv, og bringe varene til handelsstedet (disken eller internettleverandør). Påslag på materiell inneholder faktorer som tilgjengelighet, kompetanse og fortjeneste, samt nevnte garantier. Det varierer hvilke produkter som er mest utsatt for å ødelegges, noe som gir utslag i forskjellige påslag fra produkt til produkt. For å sikre våre leveranser kan vi ikke kjøpe inn for betingelser ”over disk” eller på nett, eller benytte oss av lokketilbud. En del elektroprodukter har vært hyppig brukt til slik, noe som har gjort de prisfølsomme. De leverandørene vi velger må kunne stå for en del av kompetanseleveransen, og generell produktstøtte. Vi er også avhengig av å bruke tid og ressurser på egen produktkompetanse, og investerer kontinuerlig . Vi ønsker å kunne finne det mest riktige og rasjonelle produkter og løsninger til enhver tid. Å selge produkter sammen med håndverkertjenestene står for en viktig del av vår bransjes inntektsgrunnlag. Både å selge flere varer og å selge de ”riktige” varene. Slik er dette å sammenligne med all annen varehandel, være seg klær, møbler eller dagligvarer. Vi tilbyr imidlertid våre kunder også å kjøpe inn produktene selv dersom de ønsker. Det er i hht. gitte betingelser (se tekst over).

AVBESTILLING.

Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med minstepris.

SERVICEBIL PER DAG.

Posten på faktura er andel av kostnad til et begrenset lagerhold tilgjengelig på oppdragsstedet i bil. Dette faktureres normalt etter medgått. (se tekst over).

DOKUMENTASJON.

Det sendes ut nødvendig og lovpålagt dokumentasjon etter hvert oppdrag. Dokumentasjon faktureres i hht. prisliste. Dersom dette blir tapt, og ny må fremlegges/sendes, faktureres det på nytt. Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, kursfortegnelse, bruksanvisninger, mv. Rammeavtale / serviceavtale. Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg? I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

FAKTURA OG DOKUMENTASJON.

Faktura sendes per e-mail dersom annet ikke avtales. Dokumentasjon sendes per e-mail dersom annet ikke avtales. Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag. Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndtverkere eller andre aktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget. (*) Forbehold om prisregulering i hht konsumprisindeks / Andre betingelser kan gjelde for kunder med rammeavtale. Generelt er våre betalingsbetingelser 7 dager. Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke kunder.