Elkontroll

Elsjekk eller Elkontroll = En grundig kontroll av boligens eller byggets elektriske anlegg. Vi tar Elsikkerheten på alvor og tilbyr en og samme kontroll.

❝ Som eier av bolig, hytte eller næringsbygg eier du også det elektriske anlegget. Det er eierens plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av el-anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.❞

Den hyppigste årsakene til brann i Norge er dårlig vedlikehold av det elektriske anlegget. Nesten halvparten av boligbrannene skyldes feil ved elektriske anlegg, elektrisk utstyret, eller bruken av dette. Et vanlig hjem inneholder i dag mengder av elektrisk utstyr som er ikke dimensjonert for et moderne strømforbruk. Det vil i den forbindelse være fornuftig å vurdere en oppgradering av den elektriske installasjonen med moderne sikringer. Uten regelmessig kontroll kan elektriske komponenter ulme over lenger tid uten at noen vet om det, en dag kan bli en livsfare. Det er ikke alltid like enkelt for et utrent øye å oppdage feil på egenhånd. Derfor er elsjekk et vesentlig viktig tiltak for å sikre at hverken mennesker, dyr eller eiendom skades som følge av svikt på elektrisk anlegg

Vi anbefaler at du bestiller elsjekk minimum hvert femte år, for å avdekker potensielle feil og mangler blir oppdaget før det utvikler seg til en farlig situasjon. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. En elsjekk innebærer at elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan og utarbeider en rapport etter NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig. Vi kommer også med anbefalinger om tiltak som kan gjøres for å bedre elsikkerheten.

Blant punktene som kontrolleres under el-sjekk:

  • Inntakssikringer
  • Sikringsskap og eventuell varmeutvikling
  • Jordingsanlegg og berøringsfare
  • Belysning, stikkontakter og brytere
  • Apparater og elektrisk utstyr
  • Kabler og bruk av skjøteledninger
  • Brannslukningsapparat og røykvarsler

Vi anbefaler en elkontroll om du skal selge bolig eller hytte 

En elkontroll er sterkt anbefalt av mange grunner, først og fremst med tanke på sikkerhet. Og andre grunner ved kjøp og salg av bolig for å unngå konflikt etter boligsalget. Når du skal selge bolig eller hytte er det i dag krav til at du kan dokumentere tilstanden til det elektriske anlegget. Mangler du dokumentasjon eller er usikker på om dokumentasjonen du har, er fullstendig, anbefaler vi at du tar en elkontroll. La derfor fagfolk sjekke det elektriske anlegget regelmessig.

En av våre erfarne elektriker kommer da hjem til deg og sjekker det elektriske anlegget ut i fra definerte punkter. Etter gjennomført elkontroll vil du få en tilstandsrapport. Rapporten inneholder viktig informasjon om anleggets tilstand og eventuelle funn.

Få rimeligere forsikring med elkontroll 

Med en elkontroll får du en grundig sjekk av alt det elektriske i boligen. Dette gjøres som nevnt av kvalifiserte elektrikere, som gir deg en tilstandsrapport med info om eventuelle feil og mangler som utgjør en risiko. Ved utbedring av disse feilene vil forsikringsselskapet normalt gi gode rabatter.

Ta en elsjekk i dag og sov trygt om natten!

Man kan faktisk bli økonomisk ansvarlig for en brann som skyldes feil på det elektriske anlegget dersom ikke dokumentasjonen er i orden.

Priser på elkontroll:

  • Leiligheter opptil 100 kvm. kr 2900,00 inkl mva.
  • Leiligheter fra 101 – 130 kvm. kr 3900,00 inkl.mva.
  • Eneboliger – pris fra kr 5400,00 inkl.mva.