Varmekabler fungerer ikke?

 Det vanligste feilene med varmekabel etter å ha jobbet som elektriker, gjort mange feilsøkinger og reparasjoner er defekt termostat høyt oppe på listen. Termostater har mye elektronikk i seg og det er flere ting som kan svikte med tid, en gammel termostat har en gjennomsnittlig levetid på 10 år.

Fordeler med nye termostater

1. Komfort og strømbesparende

Alle nye termostater har sparefunksjoner for dag/nattsenking og ukeplan. En termostat kan hjelpe deg med langsiktig strømsparing og gir en jevn og komfortabel innetemperatur. 

2. Automatisk styring

En termostat benytter en føler til å måle temperaturen i rommet eller gulvet, og styrer varmen automatisk ut fra hvor varmt det faktisk er, i forhold til innstilt temperatur. På denne måten skrus varmen kun på ved behov. 

3. Gamle varmekabel regulator

Der 1-2-3-bryteren eller annen manuell regulator styrer disser her mengden tilført strøm og dermed gir ujevnt temperatur i gulvet enten alt for varmt eller alt for kaldt og bruker mye strøm. Nye termostater er multifunksjonelle med innebygd gulv- og romføler som kan løse problematikken og gi god komfort temperatur. Der regulatoren er plassert utenfor rommet kan det løse med ettermontering av en ekstern romføler.

Bestill ny termostat