Ofte stilte spørsmål?

Vanlige spørmål i elektrisk arbeid

Her finner du noen spørsmål kunder ofte stiller. Finner du ikke det du leter etter eller har et annet spørsmål, kan du sende det til oss gjennom kontakt oss skjemaet eller ringe oss.

Kan jeg lade elbil i vanlig stikkontakt?

Vanlig stikkontakt er ikke laget for elbillading over lengre tid. Stikkontakten utsettes for slitasje hver ladeøkt og medfører varmegang i stikkontakten, og i verste fall kan det oppstå en brann. Det mange ikke er klar over er at hvis man ikke har en separat kurs til ladepunktet, kan det begynne å brenne andre steder der kabelen er lagt – ikke i garasjen. Skjøter på kabelen i koblingsbokser er spesielt utsatt. Det er stor brannrisiko ved lading av elbilen i vanlig stikkontakt.

Manglende samsvar med kravene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) føre til at forsikringen din blir redusert i tilfelle brann.

Vi anbefaler alltid å bruke en ladeboks. Les mer fordelene.

Fra og med juli 2022 kom det derfor nye regler for lading av elbil som sier at det nå er et krav med ladeboks ved nyinstallasjon for fast elbillading. Dette betyr at det ikke lenger lov til å lade elbilen fast fra en vanlig stikkontakt eller industrikontakt verken hjemme, på hytta eller på jobb. Men det finnes noen unntak fra regelverket.

Dersom installasjonen eller oppgraderingen for fast lading ble utført før 1. juli 2022, kan du fortsatt bruke vanlig stikkontakt, forutsatt at disse tidligere reglene er oppfylt:

 • En dedikert kurs og stikkontakt for elbilen.
 • Maksimal ladestrøm på 10 ampere, tilsvarende en ladeeffekt på 2,3 kW.
 • Bruk av en jordfeilbryter type B og overspenningsvern.
 • Alltid koble fra ladekabelen fra bilen først etter fullført lading.
 • Heng ladekabelen på en krok for å unngå belastning på stikkontakten.

Nødlading er også fortsatt lov

De nye retningslinjene for lading gjelder kun der du lader fast til daglig. Dette betyr at du fortsatt har lov til å «nødlade» hos en venn ved behov selv om det ikke finnes en dedikert elbillader der. Men vær oppmerksom på stikkontakten mens du lader, da det kan oppstå varmeutvikling.
De fleste elbiler leveres med en Mode 2-kabel som er en kontakt som er tilpasset bilens inntak i den ene enden og en vanlig stikkontakt i den andre. I motsetning til hva mange tror er denne kabelen kun ment til å bruke på reise eller ved nødlading ved tilsyn, og ikke til å lade fast med hjemme til daglig.

Hva gjør jeg sikringen har gått?

Ta en runde i huset og inspisere hvilken del av huset med lys eller stikkontakter som ikke fungerer. Plugge fra alle apparater på den problemkretsen og slå av alle brytere, dimmere, termostat for varmekabel. Sett den sikringen som har gått i PÅ og koble til apparatene en etter en til sikringen går igjen. Finner feil med i et apparat, få det undersøkt før du kobler det tilbake.

Hvis du ikke finner feilen

Det kan være andre årsaker til feilen i den faste installasjonen som for eksempel jordfeil der strøm lekker ut til jord/ overflater på elektrisk apparater som er koblet til hovedjordskinne i sikringsskapet via en såkalt beskyttelsesleder og kutter ut strømmen. Derfor er det svært viktig at jordingsanlegget er i orden!

En jordfeil på det elektriske anlegget kan være farlig, da det kan føre til strømstøt eller brann. Vi anbefaler deg å få sjekket det elektriske anlegget så rask som mulig. Ta kontakt med en godkjent elektrikerbedrift for feilsøking og utbedring.

Varmekabler fungerer ikke?

 Det vanligste feilene med varmekabel etter å ha jobbet som elektriker, gjort mange feilsøkinger og reparasjoner er defekt termostat høyt oppe på listen. Termostater har mye elektronikk i seg og det er flere ting som kan svikte med tid, en gammel termostat har en gjennomsnittlig levetid på 10 år.

Fordeler med nye termostater

1. Komfort og strømbesparende

Alle nye termostater har sparefunksjoner for dag/nattsenking og ukeplan. En termostat kan hjelpe deg med langsiktig strømsparing og gir en jevn og komfortabel innetemperatur. 

2. Automatisk styring

En termostat benytter en føler til å måle temperaturen i rommet eller gulvet, og styrer varmen automatisk ut fra hvor varmt det faktisk er, i forhold til innstilt temperatur. På denne måten skrus varmen kun på ved behov. 

3. Gamle varmekabel regulator

Der 1-2-3-bryteren eller annen manuell regulator styrer disser her mengden tilført strøm og dermed gir ujevnt temperatur i gulvet enten alt for varmt eller alt for kaldt og bruker mye strøm. Nye termostater er multifunksjonelle med innebygd gulv- og romføler som kan løse problematikken og gi god komfort temperatur. Der regulatoren er plassert utenfor rommet kan det løse med ettermontering av en ekstern romføler.

Bestill ny termostat

Er det farlig å bruke skjøteledninger?

Nei, ikke hvis de brukes riktig og med litt fornuft. Det er ved utstrakt bruk av skjøteledninger at risikoen for overbelastning, varmgang og brann øker. Apparater som bruker over 1000W skal ikke kobles via skjøteledning.

Her er noen eksempler på apparater du aldri skal tilkoble med skjøteledning:

 • Panelovner
 • Flyttbare oljeovner
 • Vaske- og oppvaskmaskiner
 • Hvitevarer
 • Varmtvannsberedere etc.
 • Elbil

Sørg heller for at det elektriske anlegget er tilpasset ditt behov, og få montert nok fastmonterte stikkontakter der du trenger det.

Er gamle skrusikringer farlige?

Nei, ikke nødvendigvis. Det er likevel en noe større risiko med skrusikringer enn med automatsikringer. Når du har et sikringsskap med skrusikringer betyr det at det elektriske anlegget ditt begynner å bli gammelt. Det er sannsynligvis ikke tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere, i tillegg til fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten.

Hva koster det å modernisere sikringsskapet?

Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til. Be om et tilbud her.

Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?

Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Hva som menes med «mindre arbeider» er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr § 6.