Ofte stilte spørsmål?

Vanlige spørmål i elektrisk arbeid

Her finner du noen spørsmål kunder ofte stiller. Finner du ikke det du leter etter eller har et annet spørsmål, kan du sende det til oss gjennom kontakt oss skjemaet eller ringe oss.

Er jordfeil farlig?

Ja, jordfeil er farlig! I visse situasjoner kan jordfeil føre til livsfarlige støt. strømgjennomgang eller brann. Jordfeil i ditt anlegg kan også påvirke andre elektriske anlegg i nabolaget. Det har skjedd at jordfeil har vært en medvirkende årsak til fatale ulykker hos naboen. Jordfeil må derfor utbedres snarest mulig!

Er det farlig å bruke skjøteledninger?

Nei, ikke hvis de brukes riktig og med litt fornuft. Det er ved utstrakt bruk av skjøteledninger at risikoen for overbelastning, varmgang og brann øker. Apparater som bruker over 1000W skal ikke kobles via skjøteledning.

Her er noen eksempler på apparater du aldri skal tilkoble med skjøteledning:

  • Panelovner
  • Flyttbare oljeovner
  • Vaske- og oppvaskmaskiner
  • Hvitevarer
  • Varmtvannsberedere etc.

Sørg heller for at det elektriske anlegget er tilpasset ditt behov, og få montert nok fastmonterte stikkontakter der du trenger dem.

Hvorfor skal jeg spare strøm?

 En økonomisk og miljømessig gevinst, reduserer et lavere strømforbruk belastningen på elanlegget. Dermed reduseres også noe av risikoen for brann.

Noen av energi tiltakene du kan gjøre

1. Senk innetemperaturen

Én grad ned kan redusere forbruket med fem prosent. Du kan også feste koblingsur på panelovnene for å senke temperaturen ytterligere om natta eller når du ikke er hjemme. Vi anbefaler varmeregulering selvstyrt termostat.

2. Bruk sparepærer

Bytt til LED lyspærer, spar penger og miljø… og skru av lyset i rom du ikke bruker. Alternativet er å montere selvslukkende lamper styrt via en bevegelsessensor og fotocelle / Astrour for utelamper.

3. Bytt til sparedusj

Sparedusj er et enøk-tiltak som har meget god lønnsomhet man kan gjøre for å redusere varmtvannsforbruket. Da kan du halvere utgiftene til dusjing.

Er det farlig å lade elbilen når det lyner og tordner?

Elbiler, som alle andre ting som er koblet til strømnettet, kan ta skade ved lynnedslag. Selv om en elbil normalt skal tåle en kraftigere smell enn for eksempel en TV. Det kan være lurt å ta ut ladepluggen når det lyner og tordner selv om risikoen for skade er lav.

Det er som oftest i sikringsskap du kan se etter er om du har et overspenningsvern installert.

Overspenningsvern – hva er det?

Et overspenningsvern er en enhet som sitter i sikringsskapet ditt og som beskytter strømnettet ditt mot plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved tordenvær

Et overspenningsvern beskytter elanlegget, og det tilkoblede utstyret, mot overspenninger. Dette plasseres normalt i sikringsskapet og skal føre overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen og forårsaker skade. For å sikre seg best mulig mot skade på elektrisk utstyr forårsaket av overspenninger er det fornuftig å montere ekstra overspenningsvern ute i elanlegget.

Er gamle skrusikringer farlige?

Nei, ikke nødvendigvis. Det er likevel en noe større risiko med skrusikringer enn med automatsikringer. Når du har et sikringsskap med skrusikringer betyr det at det elektriske anlegget ditt begynner å bli gammelt. Det er sannsynligvis ikke tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere, i tillegg til fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten.

Hva koster det å modernisere sikringsskapet?

Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til. Be om et tilbud her.

Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?

Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Hva som menes med «mindre arbeider» er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr § 6.