Kan jeg lade elbil i vanlig stikkontakt?

Vanlig stikkontakt er ikke laget for elbillading over lengre tid. Stikkontakten utsettes for slitasje hver ladeøkt og medfører varmegang i stikkontakten, og i verste fall kan det oppstå en brann. Det mange ikke er klar over er at hvis man ikke har en separat kurs til ladepunktet, kan det begynne å brenne andre steder der kabelen er lagt – ikke i garasjen. Skjøter på kabelen i koblingsbokser er spesielt utsatt. Det er stor brannrisiko ved lading av elbilen i vanlig stikkontakt.

Manglende samsvar med kravene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) føre til at forsikringen din blir redusert i tilfelle brann.

Vi anbefaler alltid å bruke en ladeboks. Les mer fordelene.

Fra og med juli 2022 kom det derfor nye regler for lading av elbil som sier at det nå er et krav med ladeboks ved nyinstallasjon for fast elbillading. Dette betyr at det ikke lenger lov til å lade elbilen fast fra en vanlig stikkontakt eller industrikontakt verken hjemme, på hytta eller på jobb. Men det finnes noen unntak fra regelverket.

Dersom installasjonen eller oppgraderingen for fast lading ble utført før 1. juli 2022, kan du fortsatt bruke vanlig stikkontakt, forutsatt at disse tidligere reglene er oppfylt:

  • En dedikert kurs og stikkontakt for elbilen.
  • Maksimal ladestrøm på 10 ampere, tilsvarende en ladeeffekt på 2,3 kW.
  • Bruk av en jordfeilbryter type B og overspenningsvern.
  • Alltid koble fra ladekabelen fra bilen først etter fullført lading.
  • Heng ladekabelen på en krok for å unngå belastning på stikkontakten.

Nødlading er også fortsatt lov

De nye retningslinjene for lading gjelder kun der du lader fast til daglig. Dette betyr at du fortsatt har lov til å «nødlade» hos en venn ved behov selv om det ikke finnes en dedikert elbillader der. Men vær oppmerksom på stikkontakten mens du lader, da det kan oppstå varmeutvikling.
De fleste elbiler leveres med en Mode 2-kabel som er en kontakt som er tilpasset bilens inntak i den ene enden og en vanlig stikkontakt i den andre. I motsetning til hva mange tror er denne kabelen kun ment til å bruke på reise eller ved nødlading ved tilsyn, og ikke til å lade fast med hjemme til daglig.