Borettslag

Elektriker som kjenner borettslaget

Vi har lang erfaring og god kompetanse på elektriske installasjoner i borettslag og sameier. Vi tilbyr fordelaktige avtaler til borettslag slik at styret og vaktmester har en elektriker i bedriften å forholde seg til. Samtidig vil beboere kunne benytte seg av avtalen hvis det er ønskelig og få gode priser hos oss.

Serviceoppdrag & vedlikehold
Rammeavtaler & serviceavtaler
Utbedring av tilsynsrapporter
Rehabilitering elektriske anlegg
Internkontroll elektriske anlegg
Varmekabelanlegg
Boliginstallasjoner
Nødlysanlegg
Brannalarmanlegg
Porttelefon / adgangskontroll
Tilstandsrapporter, konsulentvirksomhet og rådgivning

Rammeavtale
Har dere jevnlig behov for elektriker? Vi vil anbefale en rammeavtale for serviceoppdrag, der både borettslaget og beboere oppnår rabatterte timepriser og varekjøp. Det er også kostnadsbesparende å benytte samme installatør på hvert oppdrag, da vi over tid blir kjent på deres anlegg, og kan utføre oppdragene på en mer rasjonell måte.

Internkontroll
Vi tilbyr også internkontroll av elektriske anlegg, der vi foreslår en gjennomgang av det elektriske og utarbeider en årlig rapport med status for anlegget, samt forslag til forbedringer og vedlikehold, og eventuelle energieffektiviserende tiltak m.m.

Lovpålagt dokumentasjon
Arbeid på det elektriske anlegget skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Når du har fått utført arbeidet, skal du motta lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet. Manglende dokumentasjon vil medføre rapport fra tilsynsmyndighetene, og vil etterhvert kunne medføre lavere pris ved salg eiendommen.

Gamle skrusikringer (uz) – eller nye jordfeilautomater?
I eldre anlegg med gamle skrusikringer (uz) eller 1-pol automatsikringer, så vil kun den ene fasen koble ut ved feil. Dette betyr at det fortsatt vil stå spenning på feilstedet på den andre fasen. Dersom det samtidig oppstår en feil nr 2 innenfor samme transformatorkrets (f. eks hos en nabo), vil det kunne oppstå farlige feilstrømmer og berøringsspenninger i anlegget. Dette er en av de hyppigste brannårsakene i Norge på eldre anlegg. Dette har ført til at det på alle nye anlegg nå er krav om jordet installasjon og jordfeilautomater på hver kurs, som sikrer allpolig frakobling ved første feil i anlegget.

Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft i eldre anlegg, men dette anbefales. Det er et krav om å vedlikeholde anlegget slik at dette er driftsikkert, og ikke medfører fare for mennesker, dyr og bygninger.

NB! Nye jordfeilautomater er mer nøyaktig og tillater mindre overforbruk enn gamle skrusikringer og gamle automat-sikringer. Det kan derfor forekomme at høyt belastede kurser, eller kurser med jordfeil, vil løse ut etter overgang til nye kurssikringer. I så fall må belastningen reduseres eller kursopplegget fordeles på flere kurser, og dersom det er jordfeil i anlegget som overstiger 30mA må dette feilsøkes og rettes.

Kapasitet og generell tilstand på det elektriske anlegget
I eldre borettslag, så er ofte anlegget under-dimensjonert i forhold til dagens behov. Eksempelvis ble det naturligvis ikke tatt høyde for oppvaskmaskin, vaskemaskin på bad, induksjonsovner o.l. i eldre anlegg. Det kan derfor være behov for å vurdere kapasitet på inntak og stigeledninger, kapasitet til leiligheter, alder og generell tilstand på installasjon og utstyr som ledningsnett, brytere og stikkontakter, lamper, varmeovner og lignende.

Generelle installasjoner
Det finnes i dag mange energieffektive tiltak som bør vurderes ved rehabilitering av det elektriske anlegget.

Bl.a belysningsutstyr med LED-lyskilder / sparepærer med lavere strømforbruk, sensorstyring som tenner lyset ved bevegelse gir kortere brenntid og øker levetiden på komponentene, samtidig som serviceintervallene går ned.

Smarte timere (tidsbrytere) som stenger strømmen etter en bestemt tid, komfyrvakter som automatisk stenger strømmen til steketoppen ved bl.a. unormal varmeutvikling.

Termostater kan stilles inn for å senke temperaturen om natten eller mens man er på jobb, i tillegg strømspare funksjoner.

Varmekabler / frostsikring
Varmekabler i trapper, innkjørsler, fortau, gangveier forenkler vedlikeholdsarbeider og hindrer beinbrudd.. Selvregulerende varmekabler i taknedløp / takrenner for å sikre isfrie takrenner m.m.

Brannalarmanlegg
Vi tilbyr installasjon av brannalarmanlegg. I borettslag / bygårder kan vi tilby adresserbare anlegg, med felles sentral. Deteksjon og varsling i rømningsveier og fellesarealer, som gir umiddelbar alarm i hele bygget. Med alarmsender så kan det tilknyttes automatisk varsling til brannvesenet eller annen vaktsentral. Vi kan også anbefale deteksjon og varsling inne i hver enkelt leilighet, tilknyttet felles sentral. Anlegget kan installeres med lokal avstillingsbryter inne i hver leilighet, og programmeres med bygårdsfunksjon. Med bygårdsfunksjon vil utløst alarm inne i leiligheten først gi lokal alarm, kun inne i leiligheten. Dersom det er feil-alarm (pga stekeos el.l.), så kan lokal alarm avstilles på lokal avstillingsbryter i leiligheten innen 1 minutt. Dersom dette ikke gjøres, går hele anlegget i full alarm, hele bygget og eventuelt vaktsentral varsles om brann.

Reduser energikostnadene med sensorstyring av belysning
Mange sameier og borettslag har i dag unødvendig store utgifter til belysning. Manglende styring på lysbruken og bruk av gammeldagse pærer og lysstoffrør gir høye strømregninger. Dette er noe borettslaget enkelt kan gjøre noe med. Ved hjelp av styresystemer og bruk av nye energieffektive lyspærer kan strømforbruket til lys reduseres betraktelig.

Solceller på borettslag gir fordeler
Mange borettslag og sameier har stort felles takareal, høyt oppe med mye sol og stort forbruk av strøm i bygget. De er med andre svært godt egnet for solcelleanlegg. Et solcelleanlegg for alle i borettslaget.

Investering i et solcelleanlegg er god butikk for alle i et borettslag. Ved å installere solcellepaneler på eiendommens store takflater, skapes det merverdi for beboerne som da kan bruke fornybar solkraft i husholdningene, varmtvann og lade biler. Samtidig genererer overskuddsstrøm løpende inntekter for borettslaget i mange år fremover.

Trenger du elektriker?
Kontakt oss i dag og få jobben gjort av profesjonelle med høy faglig kompetanse.

TA KONTAKT

En av våre montører vil hjelpe deg å få tilbake strømmen på en sikker og trygg måte i Oslo og Omegn. Dersom montøren ikke skulle ha nødvendig materiell i sin fullriggede servicebil, tilkommer et gebyr på åpning av grossist.

Startkostnad ved bestilling : kr 3125,- inkl.mva
Timepris: kr 1562,50 inkl. mva (gjelder all tidsbruk elektriker benytter på oppdraget med reisevei).