Utbedre tilsynsrapport

Har du mottatt varsel om eltilsyn?

Noen feil kan føre til skade og i verste fall føre til brann. Derfor må du få utbedret feilene som påpekes i tilsynsrapporten av en godkjent elvirksomhet så raskt som mulig. 

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Formålet med stikkprøvekontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Stikkprøvekontrollen er gratis!

Du vil bli varslet før en slik kontroll gjennomføres hos deg, og den er obligatorisk for de som blir valgt ut. Noe av det som sjekkes er bl.a. sikringsskapet, jording, materiell, bruk av apparater og utstyr. I etterkant av undersøkelsen vil du få tilsendt en tilsynsrapport, der eventuelle mangler spesifiseres.

Avvik i tilsynsrapporten

Hvis tilsynsrapporten påpeker feil i det elektriske anlegget må disse utbedres av en godkjent elvirksomhet. Bekreftelse på at avvikene er utbedret skal sendes til eltilsynets rettemeldingsportalen innen fastsatt frist.

Max Elektro har lang erfaring med å utføre utbedringer av tilsynsrapporter. Vi har elektronisk tilgang til rettemeldingsportalen, og kan bekrefte punkt for punkt avvik som vi har utbedret. Etter rettemeldingen er sendt vil du motta en bekreftelse fra eltilsynet. Det betyr at du kan trygt overlate hele prosessen til oss.

Tilbud på utbedring av avvik

Ønsker du en prisvurdering på utbedring av avvik i tilsynsrapporten? Skriv inn Saksnummer, Pinkode og e-postadresse nedenfor og få tilbud i dag!

  Hvor ofte kommer eltilsynet på besøk?

  Boliger skal ha tilsyn en gang hvert 20.år, fritidsboliger kontrolleres hvert 30.år. DLE kan også foreta tilfeldige stikkprøverkontroll på alle bygg som har innlagt strøm.

  • Eneboliger
  • Rekkehus
  • Leiligheter
  • Hytter
  • Gårdsbruk
  • Næringslokaler

  Hvis du har mistanke om feil på elanlegget må du ikke vente på tilsyn! Kontakt en registrert elektroinstallatør som kan sjekke anlegget og utbedre eventuelle feil.