Utbedre tilsynsrapport

En tilsynsrapport beskriver eventuelle feil i det elektriske anlegget.

Noen feil kan i verste fall føre til brann. Derfor må du få utbedret feilene som påpekes i tilsynsrapporten av en registrert elektroinstallatør så raskt som mulig.  

Tilsyn av elanlegg i boliger og fritidsboliger er én av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Formålet med kontrollene er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Selve kontrollen er gratis!
Du vil bli varslet før en slik kontroll gjennomføres hos deg, og den er obligatorisk for de som blir valgt ut. Noe av det som sjekkes er bl.a. sikringsskapet, jording, matriell, bruk av apparater og utstyr. I etterkant av undersøkelsen vil du få tilsendt en tilsynsrapport, der eventuelle mangler spesifiseres.

Avvik i tilsynsrapporten

Hvis tilsynsrapporten påpeker feil i det elektriske anlegget må disse utbedres av en registrert installasjonsvirksomhet. Bekreftelse på at avvikene er rettet opp skal sendes til eltilsynet innen en satt frist.

Max Elektro har lang erfaring med å utføre utbedringer av tilsynsrapporter. Vi har elektronisk tilgang til nettselskapet, og bekrefter punkt for punkt det som er utbedret. Etter avvikene er utbedret og lukket vil du få en bekreftelse fra eltilsynet. Det betyr at du trygt kan overlate hele prosessen til oss.

Tilbud på utbedring av avvik

Ønsker du en prisvurdering på å få utbedret avvikene i tilsynsrapporten? Skriv inn Saksnummer, Pinkode og e-postadresse nedenfor og få tilbud i dag!

  Hvor ofte må elanlegget sjekkes?

  Alle bygg som har innlagt strøm skal regelmessig sjekkes av Det lokale elektrisitetstilsyn:

  • Eneboliger
  • Rekkehus
  • Leiligheter
  • Hytter
  • Gårdsbruk
  • Næringslokaler

  Boliger skal ha tilsyn hvert 20.år, fritidsboliger kontrolleres hvert 30.år. Det lokale eltilsyn kan også foreta tilfeldige stikkprøver og kontroller.

  Hvis du har mistanke om feil på elanlegget må du ikke vente på tilsyn! Kontakt en registrert installatør som kan sjekke anlegget og utbedre eventuelle feil.