Kontroll av elektrisk anlegg

Regelmessig elkontroll gir trygghet

En elkontroll er sterkt anbefalt av mange grunner, først og fremst med tanke på sikkerhet. Og andre grunner ved kjøp og salg av bolig for å unngå konflikt etter boligsalget. La derfor fagfolk sjekke det elektriske anlegget regelmessig.

En elkontroll er viktig av mange grunner og gjennomføres av en sertifisert elkontrollør for å avdekke potensielle feil og mangler i det elektriske anlegget. Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann. Et gammelt og overbelastet elektrisk anlegg kan være en brannfelle fordi den kan være mangelfullt vedlikeholdt og ikke dimensjonert for å tåle et moderne strømforbruk. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg. Uten regelmessig kontroll kan elektriske komponenter ulme over lenger tid uten at noen vet om det, en dag kan bli en livsfare. Gjennom el kontroll kan det avdekkes svakheter i det elektriske anlegget og dermed redusere brannfare og personskader. Under elkontrollen går elektrikeren gjennom det elektriske installasjonen, sikringsskap, jordfeilbrytere og overspenningsvern om dette finnes i boligen.

Sjekkliste ved elkontroll:

 • Sikringsskap
 • Jording
 • Elektrisk utstyr
 • Informasjon

Sjekk innebærer også en kontroll av brannslukningsapparat og røykvarsler i din bolig, som er viktig at fungerer hvis uhellet er ute.

Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge uhell, men mange feilkilder kan kun oppdages av fagpersoner med riktig utstyr. Det kan være alt fra jordfeil til varme punkter i sikringsskapet som ikke alltid er like enkelt for et utrent øye å oppdage feil på egenhånd. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør.

Gode rutiner kan bidra til å redusere antall branner med elektrisk årsak, her er noen sikkerhetstiltak:

 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang.
 • Unngå skjøteledninger – få elektrikeren til å montere faste kontakter.
 • Ettermontert stikkontakter med tidsur for strykejern/kaffetraktere etc.
 • Ettermontert komfyrvakt hvis du ikke har en slik fra før av.
 • Varmtvannsberedere med en effekt over 1.5KW skal fasttilkobles.
 • Tørking av tekstiler over en elektrisk ovn medfører stor brannfare.
 • Sjekk røykvarslere, sett eventuelt opp flere – og bytt batterier.
 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Sørg for å ha et fungerende slokkingsapparet – og på et fast sted.
 • Gå gjennom rømningsveier, og avhold gjerne brannøvelser, samt ha en møteplass utenfor boligen.

Start gjerne med en sjekk for å finne ut om en grundigere kontroll kan være nødvendig. Ettersom slike feil kan være direkte farlige, er det viktig å være sikker på at anlegget ditt er i tipp-topp stand.

Rabatt hos de fleste forsikringsselskap

En regelmessig elkontroll gir rabatter hos de fleste forsikringsselskap ved å vise til en elkontroll utført etter normen NEK 405. Hos oss får du tilsendt detaljert tilstandsrapport etter utført elkontroll.

Ta grep i dag – unngå ubehagelige overraskelser i fremtiden!

Vi har fastpris på el-sjekk fra kr 2500,- rangert etter størrelse på boligen. Send oss en forespørsel om tilbud.