Ladeboks til elbil ?

Når du har kjøpt ditt nye elektrisk bil, er det nå på tide å få den perfekte elbiladeren til ditt hjem eller virksomhet. Det er her vårt ekspertise er behjelpelige med ny ladestasjon. Vi tilbyr et bredt utvalg av elbil ladestasjoner fra bransjens mest pålitelige merker. Kontakt oss i dag for en bilprat.

For alle elektriske installasjoner gjelder noen grunnleggende prinsipper. Et viktig prinsipp er at installasjonen skal være egnet til foutsatt bruk. Forutsatt bruk kan kun avdekkes ved en samtale med anleggseier/kunde. Det vil være helt sentralt å ha en dialog med kunden for å avklare behov for ladetid, fleksibilitet, ønsker og krav før installasjonen utføres.

Det er viktig med en avklaring av kapasiteten i det eksiterende anlegget slik at forventningene til det nye ladeanlegget blir realistisk. Størrelsen på eksisterende hovedsikringen er bestemmende her, det er lite hensiktsmessig å montere mange uttak hvis anlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet. Hvis anlegget ikke har ønsket kapasitet kan man enten montere færre ladeuttak, vurdere lasthåndtering eller søke om økt kapasitet hos nettselskapet. Dette må avklares tidlig i prosessen og vi er behjelpelige med å finne den beste løsningen for deg.

Hva er lastbalansering for elbil?

Lastbalansering er en automatisk styring som gjør det mulig å lade elbilen med den strømmen som er tilgjengelig i sikringsskapet og justerer seg opp/ned etter forbruket i boligen og passer på maks last aldri blir mer enn hovedsikringen.

Ladeutstyr

Ladeutstyr for elbiler kategoriseres som hurtig, semi-hurtiglading og normallading. I boliger vil normallading være det mest nærliggende alternativet, med tanke på kostnader og det eksisterende anlegget.

Vi har i dag tre alternativer eller modes for normal , eller semi-hurtiglading av elektriske biler. Vi ønsker å beskrive forskjellene samt fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

Det skal være ett uttak per bil, og hvert uttak skal være individuelt beskytte av et strømstyrt jordfeilvern med utløserstrøm på 30mA, av type B.

Bakgrunnen for dette kravet om jordfeilbryter type B, er at bilens ladesystem normalt genererer likestrøm. Dette kan føre til at andre vanlige jordfeilbrytere ikke ”ser” en jordfeil, og dermed ikke løser ut.

Mode 1 – saktelading fra vanlige stikkontakter som typen Schuko, som er vår vanlige husholdningskontakt i Norge. Benyttes ikke av moderne elbiler.

Mode 2 – er også sakte lading eller nødlading, benytter også standard-kontakter, men det lades med en ladekabel som er semi-aktiv. Det vil si at ladekabelen har innebygde sikkerhetsfunksjoner som delvis håndterer de risikoene som kan oppstå ved lading. Ladekabelen med stikkontakt og “kladd” som følger med alle nye elbiler og plug-in hybrider er en Mode 2 ladekabel. Denne kalles ofte for nød-ladekabel og er ment å brukes når annen bedre ladeløsning ikke er tilgjengelig.

Mode 3 – normallading med fastmontert ladestasjon, mode 3 omfatter både sakte og hurtigere lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjonene under Mode 2 er da integrert i et dedikert ladeboksen for elbiler, også kjent som en ladestasjon. Mellom bilen og ladestasjonen er det en kommunikasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm, og at det ikke settes spenning på hverken ladekabel eller bil før alt er klart. Anbefales !

Mode 4 – hurtiglading Dette er DC hurtiglading med spesiell ladeteknologi, som CCS (også kalt Combo) og CHAdeMO-løsningen. Laderen sitter da i ladestasjonen som har en likeretter som lager likestrøm (DC) som går direkte til batteriet. Det er kommunikasjon mellom elbil og ladepunkt for å kontrollere ladingen, og for å gi tilstrekkelig sikkerhet ved høye strømstyrker. Ofte er å finne på bensinstasjoner.