Er gamle skrusikringer farlige?

Nei, ikke nødvendigvis. Det er likevel en noe større risiko med skrusikringer enn med automatsikringer. Når du har et sikringsskap med skrusikringer betyr det at det elektriske anlegget ditt begynner å bli gammelt. Det er sannsynligvis ikke tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere, i tillegg til fordeling av belastningen over flere kurser, vil definitivt øke sikkerheten.

Hva koster det å modernisere sikringsskapet?

Kostnaden vil være avhengig av antall kurser, om hele skapet skal byttes eller bare innmaten og hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppgradere til. Be om et tilbud her.