Hva kan jeg gjøre selv av elektriske arbeider?

Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg. Det forutsettes imidlertid at arbeidet utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Hva som menes med «mindre arbeider» er beskrevet i veiledningen til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektrisk anlegg og elektrisk utstyr § 6.