Hva gjør jeg sikringen har gått?

Ta en runde i huset og inspisere hvilken del av huset med lys eller stikkontakter som ikke fungerer. Plugge fra alle apparater på den problemkretsen og slå av alle brytere, dimmere, termostat for varmekabel. Sett den sikringen som har gått i PÅ og koble til apparatene en etter en til sikringen går igjen. Finner feil med i et apparat, få det undersøkt før du kobler det tilbake.

Hvis du ikke finner feilen

Det kan være andre årsaker til feilen i den faste installasjonen som for eksempel jordfeil der strøm lekker ut til jord/ overflater på elektrisk apparater som er koblet til hovedjordskinne i sikringsskapet via en såkalt beskyttelsesleder og kutter ut strømmen. Derfor er det svært viktig at jordingsanlegget er i orden!

En jordfeil på det elektriske anlegget kan være farlig, da det kan føre til strømstøt eller brann. Vi anbefaler deg å få sjekket det elektriske anlegget så rask som mulig. Ta kontakt med en godkjent elektrikerbedrift for feilsøking og utbedring.